| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/200/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 17 lutego 2011r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Zmianie ulega § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Osobom fizycznym udziela się dotacji na realizację inwestycji w następujących zakresach:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest;

3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód – budowa przydomowych przepompowni ścieków lub przyłączy kanalizacyjnych

§ 2.

Nadaje się nową treść Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XIX/104/12 z dnia 27 marca 2012r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »