| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/55/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. ), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póżn. zm.)

Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są w drodze inkasa, na konto Gminy oraz w kasie Urzędu Gminy.

§ 2. Inkasentami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały „Wykaz inkasentów na terenie Gminy Rędziny”

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 4. Termin rozliczenia inkasentów ustala się do 3 dni następujących po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia za inkaso od sumy zainkasowanej, następować będzie w ciągu 14 dni następujących po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/55/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »