| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/7/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7199 ) dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Kozub Joanna - inspektor/kasjer Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

2. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 4 - 7 w brzmieniu:

Żołna Magdalena - inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

5) Bubała Teresa - inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

6) Bednarczyk Anna - inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

7) Jeleń Barbara - kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla inkasentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1
i pkt 2 w wysokości 15% prowizji od pobranej opłaty".

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Uzasadnienie

Uchwała Nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku została dostosowana do zalecenia RIO w Katowicach wynikających z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych co do sposobu wyznaczania inkasentów z imienia i nazwiska.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »