| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r., Dz. U. poz. 594 ze zm. ) w związku z art. 6k ust.1 i art. 6j ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r , poz. 391 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) 20,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 10,50 zł. miesięcznie od osoby - dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż cztery osoby,

b) 8,00 zł.  miesięcznie od osoby -  dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

§ 3.

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się        opłatę za pojemnik o:

1) pojemności                            110/120 l                            25,00 zł,

2) pojemności                            240 l                                          48,00 zł,

3) pojemności                            1100 l                                          110,00 zł,

4) pojemności                            4 m3                                          430,00 zł,

5) pojemności                            5 m3                                          530,00 zł,

6) pojemności                            7 m3                                          740,00 zł,

7) pojemności                            9 m3                                          960,00 zł.

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik o:

1) pojemności                            110/120 l                            15,00 zł,

2) pojemności                            240 l                                          29,00 zł,

3) pojemności                            1100 l                                          65,00 zł,

4) pojemności                            4 m3                                          260,00 zł,

5) pojemności                            5 m3                                          320,00 zł,

6) pojemności                            7 m3                                          450,00 zł,

7) pojemności                            9 m3                                          580,00 zł.

§ 4.

Sposób i zasady selektywnego zbierania odpadów określa uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta         Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. poz. 736).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »