| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r., Dz. U. poz. 594 ze zm. ) w związku z art. 6k ust.1 i art. 6j ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r , poz. 391 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) 20,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 10,50 zł. miesięcznie od osoby - dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż cztery osoby,

b) 8,00 zł.  miesięcznie od osoby -  dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

§ 3.

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się        opłatę za pojemnik o:

1) pojemności                            110/120 l                            25,00 zł,

2) pojemności                            240 l                                          48,00 zł,

3) pojemności                            1100 l                                          110,00 zł,

4) pojemności                            4 m3                                          430,00 zł,

5) pojemności                            5 m3                                          530,00 zł,

6) pojemności                            7 m3                                          740,00 zł,

7) pojemności                            9 m3                                          960,00 zł.

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik o:

1) pojemności                            110/120 l                            15,00 zł,

2) pojemności                            240 l                                          29,00 zł,

3) pojemności                            1100 l                                          65,00 zł,

4) pojemności                            4 m3                                          260,00 zł,

5) pojemności                            5 m3                                          320,00 zł,

6) pojemności                            7 m3                                          450,00 zł,

7) pojemności                            9 m3                                          580,00 zł.

§ 4.

Sposób i zasady selektywnego zbierania odpadów określa uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta         Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. poz. 736).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »