| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 813/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 5 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dzienną opłatę targową w danym dniu pobierają inkasenci i pełną wysokość tygodniowych wpływów z tytułu opłaty targowej przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowa w ING Bank Śląski S.A. Oddział Częstochowa nr: 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w terminie 3 dni po tygodniu objętym płatnością.

§ 2. Ustala się wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej od pobranych opłat targowych przez niżej wymienione podmioty:

1) MONOCEROS Andrzej Maculewicz na targowisku przy ul. Faradaya w wysokości – 15%;

2) Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska na targowisku przy ul. Radomskiej w wysokości – 10%;

3) PKS Diagnostyka S.O. Sp. z o.o. na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej – w wysokości - 0,7%;

4) Stowarzyszenie Producentów Warzyw, Owoców i Kwiatów „Promenada II” na targowisku przy Promenadzie Czesława Niemena w wysokości – 5%;

5) Giełda Samochodowa „Grabowski” s.c. na targowisku przy ul. Poselskiej w wysokości – 40%;

6) Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz S.A. na targowisku przy ul. Olsztyńskiej - ul. Orlik-Rückemanna w wysokości - 5%;

7) PKS Diagnostyka S.O. Sp. z o.o. przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w wysokości - 40%.

8) Stowarzyszenie Handlowców „Jagiellończycy” przy ul. Jagiellońskiej – Alei 11 Listopada w wysokości – 35%.

§ 3. 1. Po przekroczeniu przychodów ze sprzedaży biletów opłaty targowej według zestawienia ujętego w ust. 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie brutto za inkaso od przekroczonej kwoty zostanie podwyższone o 50% wynagrodzenia ustalonego w § 2 uchwały.

2. Przychód ze sprzedaży biletów opłaty targowej, po przekroczeniu którego następuje podwyższenie o 50% wynagrodzenia  za inkaso opłaty targowej przedstawia się następująco:

1) na targowisku przy ul. Faradaya w wysokości – 350 000 zł;

2) na targowisku przy ul. Radomskiej w wysokości – 12 000 zł;

3) na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej w wysokości – 120 000 zł;

4) na targowisku przy Promenadzie Czesława Niemena w wysokości – 88 000 zł;

5) na targowisku przy ul. Poselskiej w wysokości – 160 000 zł;

6) na targowisku przy ul. Olsztyńskiej - ul. Orlik-Rückemanna w wysokości 360 000 zł;

7) na targowisku przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w wysokości 15 000 zł;

8) na targowisku przy ul. Jagiellońskiej – Alei 11 Listopada w wysokości 240 000 zł.

§ 4. Szczegółowe zasady rozliczeń z pobranych biletów dziennej opłaty targowej określają indywidualne umowy zawarte z podmiotami wymienionymi w § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 536/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy oraz Uchwała Nr 583/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 536/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999)  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »