| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/490/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rada Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka w Raciborzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 w§11 ust.5 i 6 otrzymują brzmienie:

Opłatę za wyżywienie pomniejsza się o okres absencji dziecka w danym miesiącu obliczony, jako iloczyn liczby dni nieobecności i dziennej stawki żywieniowej.

6. Za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę, pobierana będzie opłata w wysokości 15 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Nawiązując do ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz obowiązujących w Mieście Racibórz aktów prawa miejscowego zasadnym jest dostosowanie zapisów statutu Żłobka w Raciborzu przy ulicy Słonecznej 9, który prowadzony jest przez Miasto Racibórz, w zakresie wysokości opłat za pobyt dziecka w placówce.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 02 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »