| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/490/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rada Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka w Raciborzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 w§11 ust.5 i 6 otrzymują brzmienie:

Opłatę za wyżywienie pomniejsza się o okres absencji dziecka w danym miesiącu obliczony, jako iloczyn liczby dni nieobecności i dziennej stawki żywieniowej.

6. Za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę, pobierana będzie opłata w wysokości 15 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Nawiązując do ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz obowiązujących w Mieście Racibórz aktów prawa miejscowego zasadnym jest dostosowanie zapisów statutu Żłobka w Raciborzu przy ulicy Słonecznej 9, który prowadzony jest przez Miasto Racibórz, w zakresie wysokości opłat za pobyt dziecka w placówce.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 02 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »