| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 241/XXXII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.15, art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustalić stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w wysokości 15 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w kasie Urzędu Gminy.

2. Inkaso opłaty targowej powierza się sołtysom:

a) sołtysowi sołectwa Jankowice – Panu Jerzemu Rugor,

b) sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne - Panu Krzysztofowi Klyta.

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 225//XXXI/13 z dnia 28 listopada 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »