| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/514/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4753 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 28,

2) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 41,

3) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 54,

4) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 67 w brzmieniu:

"NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084122) - dla Apartamentów w Wiśle, przy ul. Bukowej 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich),;

5) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 66 w brzmieniu:

Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych  "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) - dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle, przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich),;

5) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 65 w brzmieniu:

PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183122) - dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle, przy ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366),;

6) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 64 w brzmieniu:

"FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380863) - dla obiektu Hotel "MERCURE"  Wisła Patria w Wiśle, przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich),.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »