| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/514/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4753 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 28,

2) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 41,

3) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 54,

4) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 67 w brzmieniu:

"NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084122) - dla Apartamentów w Wiśle, przy ul. Bukowej 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich),;

5) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 66 w brzmieniu:

Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych  "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) - dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle, przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich),;

5) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 65 w brzmieniu:

PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183122) - dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle, przy ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366),;

6) do § 2 ust. 2 dodaje się pkt 64 w brzmieniu:

"FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380863) - dla obiektu Hotel "MERCURE"  Wisła Patria w Wiśle, przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich),.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »