| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 4 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Rybnickiego

PS .031.2.2013

(2013/098738)


ANEKS Nr 3
do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Rybnickiego,


zawarty w dniu 4 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, który reprezentują:

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu,

Aleksandra Chudzik – Wicestarosta Powiatu.§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” PowiatuRybnickiegoze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Rybnicki zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:67.593 zł(sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Rybnickiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 22.531 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 22.531 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 22.531 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

POWIAT RYBNICKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu


Aleksandra Chudzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »