| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Pszczyńskiego

PS .031.4.2013

(2013/099429)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Pszczyńskiego,

zawarty w dniu 4 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Powiatem Pszczyńskim, z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, który reprezentują:

Paweł Sadza – Starosta Powiatu,

Grzegorz Nogły – Wicestarosta Powiatu.§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” PowiatuPszczyńskiegoze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Pszczyński zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:73.682 zł(siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających
na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 24.560 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 24.560 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 24.562 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

POWIAT PSZCZYŃSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Paweł Sadza


Wicestarosta Powiatu


Grzegorz Nogły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »