| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/769/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust.1 oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Wprowadzić zasadę, że Prezydent Miasta może samodzielnie udzielać bonifikat w wysokości do 99 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców.

2. Zasada ujęta w ust. 1 dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach, które Miasto nabyło nieodpłatnie jako nakłady na ich wybudowanie.

3. Przyznanie bonifikaty, o której mowa w ust. 1 następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) nabycie lokali mieszkalnych przez ich najemców do końca 2015 roku,

2) niekorzystanie przez najemców lokali, od dnia nabycia nakładów, z umorzeń należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z najmem lokalu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) dokonanie przez najemców lokali, przed zawarciem umowy sprzedaży, zwrotu Miastu Chorzów całości umorzonych należności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 wraz z ustawowymi odsetkami, uprawnia do korzystania z bonifikaty w wysokości określonej w ust.1,

4) brak zaległości czynszowych wobec Miasta Chorzów,

5) posiadanie przez najemców lokali mieszkalnych umowy najmu z poprzednim właścicielem nakładów i posiadanie takiej umowy z Miastem.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »