| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/769/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust.1 oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Wprowadzić zasadę, że Prezydent Miasta może samodzielnie udzielać bonifikat w wysokości do 99 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców.

2. Zasada ujęta w ust. 1 dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach, które Miasto nabyło nieodpłatnie jako nakłady na ich wybudowanie.

3. Przyznanie bonifikaty, o której mowa w ust. 1 następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) nabycie lokali mieszkalnych przez ich najemców do końca 2015 roku,

2) niekorzystanie przez najemców lokali, od dnia nabycia nakładów, z umorzeń należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z najmem lokalu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) dokonanie przez najemców lokali, przed zawarciem umowy sprzedaży, zwrotu Miastu Chorzów całości umorzonych należności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 wraz z ustawowymi odsetkami, uprawnia do korzystania z bonifikaty w wysokości określonej w ust.1,

4) brak zaległości czynszowych wobec Miasta Chorzów,

5) posiadanie przez najemców lokali mieszkalnych umowy najmu z poprzednim właścicielem nakładów i posiadanie takiej umowy z Miastem.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »