| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 814/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50,00 zł brutto za 1 m3nieczystości ciekłych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 957/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz określenia innych sposobów udokumentowania wykonania ww. obowiązków, zmieniona uchwałą Nr 428/XXXVIII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 stycznia 2009r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »