| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą"Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany w miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy"

Na podstawie art.   44   ust.   1   i 2   ustawy z   dnia 16   kwietnia 2004r. o   ochronie przyrody ( tekst jednolity: Dz.U.z 2013r., poz. 627   ) - Rada Miejska w   Łazach uchwala co następuje:  

§   1.  

Uznaje się za pomnik przyrody pod nazwą "Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany w   miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy" obszar źródliskowy rzeki Centurii, położony na działce o   numerze geodezyjnym 132/3, obręb Hutki Kanki. Obszar działki obejmuje powierzchnię 8,1365 ha.  

§   2.  

1.   Celem ustanowienia pomnika przyrody jest ochrona i   zachowanie stanowiska o   szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i   dydaktycznej.  

2.   Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w   Katowicach.  

§   3.  

1.   W skład pomnika przyrody wchodzi obszar występowania endemitu warzuchy polskiej Cochlearia polonica. Pomnik przyrody znajduje się na terenie obszaru Natura 2000   - Ostoja Środkowojurajska.  

2.   Położenie pomnika przyrody pn. "Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany w   miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy" określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   4.  

W obrębie pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy i   ograniczenia:  

1.   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  

2.   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac zwiazanych z   zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3.   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby,  

4.   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie   służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

5.   likwidowania, zasypywania i   przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,  

6.   wylewania gnojownicy, z   wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,  

7.   zmiany sposobu użytkowania ziemi,  

8.   umieszczania tablic reklamowych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/256/13
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »