| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.   12   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.   U. z   2011r., Nr 21, poz. 112, z   późniejszymi zmianami) oraz art.   14   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.   U. z   2011r. Nr 21, poz. 113, z   późniejszymi zmianami) -   Rada Miejska w   Łazach   , działając na wniosek Burmistrza Łaz, uchwala co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

§   2.  

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, określa załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Na powyższą uchwałę wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Częstochowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   4.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XXIII/195/13 Rady Miejskiej w   Łazach z   dnia 25   stycznia 2013r. w   sprawie podziału gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborzych.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Łazach.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   8.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/261/13    
Rady Miejskiej w   Łazach    
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 

Nr obwodu  
głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej  

Nr okręgu wyborczego  

1  

Miasto Łazy:  
Dąbrowskiego, Dworcowa, Chopina, Jaśminowa, Kościuszki - numery parzyste od 2   do 96, numery nieparzyste od 1do 89, Krótka, Narutowicza - numery parzyste od 2   do 40, numery nieparzyste od 1do 35, Okólna, Okrzei - numery parzyste od 2   do 18, numery nieparzyste od 1   do 35, Parkowa, Polna nr 1, 3, 5, Reja, Sienkiewicza, Stara Cementownia, Staszica, Szkolna, Topolowa od numeru 1   do 20, Traugutta.  
Miasto Łazy:  
Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzezina, Cmentarna, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Kolewrot, Konopnickiej, Korczaka, Kruczkowskiego, Księdza Adama Opalskiego, Księdza Piotra Skargi, Laskowa, Młynek, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Podgórna, Prusa, Reymonta, Słoneczna, Topolowa od Nr 21 do końca ulicy, Wierzbowa.  

Zespół Szkół Nr 1  
w Łazach  
ul. Szkolna 1  

1, 3  

2  

Miasto Łazy:  
Brzozowa, Daszyńskiego, Głazówka, Gzichów, Kwiatowa, Kopernika, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Poniatowskiego, Projektowana, Racławicka, Rolnicza, Różana, Targowa, Tuwima, Wiejska, Zielona.  
Miasto Łazy:  
Akacjowa, Cudowna, Folwarczna, Gajowa, Generała Maczka, Górna Grzybowa, Jasna, Kamienna, Klonowa, Kolorowa, Konstytucji 3   Maja, Kościuszki - numery parzyste od 98 do końca ulicy, numery nieparzyste od 91 do końca ulicy, Księdza Mieczysława Szostka, Mokra, Narutowicza - numery parzyste od 42 do końca ulicy, numery nieparzyste od 37 do końca ulicy, Okrzei - numery parzyste od 20 do końca ulicy numery nieparzyste od 37 do końca ulicy, Poleskiego, Polna numery parzyste od nr 2   do końca ulicy, numery nieparzyste od nr 7   do końca ulicy, II Posterunek, Północna, Rokicka, Słowackiego, Sosnowa, Tartaczna Trójkąt, Wichrowa, Wiśniowa, Wschodnia, Zachodnia, Zawierciańska, Źródlana.  
Gmina Łazy: sołectwo Rokitno Szlacheckie:   Lipowa, Słowackiego, Spacerowa, Świerkowa.  
 

Dom Kultury „Kolejarz”  
w Łazach  
ul. Kościuszki 5  

2, 4  

3  

Miasto Łazy:  
Częstochowska, Kochanowskiego, Mickiewicza, Krzywa, Leśna, Ogrodowa, Podmiejska, Spółdzielcza, Zamknięta.  

Szkoła Podstawowa  
Nr 3   w Łazach  
ul. 19 Stycznia  

5  

4  

Miasto Łazy:  
19-stycznia, Grunwaldzka, Kolejowa, Leśniczówka, Mała, Partyzantów, Pocztowa, Stawowa, Wesoła, Wyzwolenia.  
Miasto Łazy:  
Bory, Fabryczna, Jesionowa, Wysocka.  

Szkoła Podstawowa  
Nr 3   w Łazach  
ul. 19 Stycznia  

6, 7  

5  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Grabowa.  
Sołectwo Skałbania.  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Grabowej  
ul. Szkolna 37  

8  

6  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Niegowonice:  
Bystrzynowska, Cicha, Cmentarna, Dębina, Fabryczna, Górna, Jurajska, Kamienna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Lipowa, Małobądzka, Niska, Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna, Partyzantów, Pasieki, Polna, Słoneczna, Słotwina, Spokojna, Starowiejska, Szeroka, Św.Jana, Wąska, Zbożowa, Zielona.  
Gmina Łazy:  
Sołectwo Niegowonice:  
Dąbrowska, Krakowska, Niwa, Piaskowa, Pilicka, Podgórna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Wierzbowa, Zagórczańska, Zamłynie, Żabia, Żródlana.  
Sołectwo Niegowoniczki.  
 

Zespół Szkół Nr 2   w Niegowonicach  
ul. Szkolna 11  

9, 10  

7  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Rokitno Szlacheckie   z wyłączeniem ulic: Lipowa, Słowackiego, Spacerowa, Świerkowa oraz obręby: Kazimierówka, Mitręga.  
Sołectwo Hutki Kanki.  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w   Rokitnie Szlacheckim  
ul. Szkolna 2  

11  

8  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Ciągowice   wraz z   Gajówką i   Zaciszem oraz przysiółek Zazdrość.  
Sołectwo Turza   wraz z   Kądzielowem.  
Sołectwo Kuźnica Masłońska  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w   Ciągowicach  
ul. Zwycięstwa 72  

12  

9  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Wysoka.  
Sołectwo Wiesiółka   .  

Szkoła Podstawowa w   Wysokiej  
ul. Mickiewicza 8  

13  

10  

Gmina Łazy:  
Sołectwo Chruszczobród:  
20 Stycznia. 3   Maja, 9   Maja, Bema, Boczna, Chopina, Cmentarna, Dworcowa, Jagodowa, Krzywa, Łazowska, Matejki, Mickiewicza od Nr 1   do Nr 114, Nowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piastów, Podgórna, Powiatowa, Prusa, Reja, Rzeczna, Słoneczna, Słowackiego, Sportowa, Staszica, Szpakowa, Ściegiennego, Topolowa, Tuwima, Wesoła, Wiśniowa, Witosa, Wypoczynkowa, Zielona.  
Sołectwo Trzebyczka.  
Gmina Łazy:  
Sołectwo Chruszczobród:  
Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Ciasna, Gawronówka, Generała Ziętka, Jana III Sobieskiego, Kamienna, Konopnickiej, Kochanowskiego, Kościuszki, Krakowska, Królewska, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łysa Góra, Mickiewicza od Nr 115 do końca ulicy, Myśliwska, Norwida, Polna, Regionalna, Rolna, Stawowa, Wiejska.  
Sołectwo Chruszczobród Piaski.  

Zespół Szkół Nr 3   w Chruszczobtodzie  
ul. Mickiewicza 113  

14, 15  

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   zaleceniami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w   Częstochowie w   podziale Gminy Łazy na obwody głosowania zmianie ulega :  

1)numeracja dot. ulicy Polnej w   Łazach w   obwodzie głosowania nr 1   i  2;  

obwód głosowania numer  1:  

-   nowa numeracja - ul. Polna Nr 1, 3, 5,  

- poprzednia numeracja - ul. Polna od numeru 7A do końca ulicy.  

obwód głosowania numer 2:  

-   nowa numeracja - ul. Polna numery parzyste od numeru 2   do końca ulicy, numery nieparzyste od numeru 7   do końca  ulicy,  

- poprzednia numeracja - ul. Polna numery parzyste od numeru 2   do 20, numery nieparzyste od numeru 1   do 7,  

2) data wejścia w   życie uchwały w   sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  ma  zastosowanie do wszystkich wyborów tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i   lokalnych (wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Wojew. Śląskiego), wybory samorządowe po zakończeniu kadencji 2010-2014.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »