| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.).

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących udzielania dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jak: stypendium szkolne czy zasiłek szkolny. Art. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250) nadaje nowe brzmienie art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tj.: a) świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), b) Rada Gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. "a". Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że większość osób korzystających z tej formy pomocy materialnej to klienci GOPS, pobierające różnego rodzaju świadczenia, w tym świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe. Przekazanie do ośrodka pomocy społecznej spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ma na celu ułatwienie, wnioskodawcom – rodzicom uczniów, korzystania z pomocy na cele edukacyjne, uproszczenie procedury związanej z udzielaniem pomocy socjalnej, ponieważ wszystkie sprawy będą załatwiane w jednym miejscu. Rozwiązanie to umożliwi lepsze wykorzystanie przyznanej pomocy, gdyż pracownicy socjalni opieki społecznej posiadają większą znajomość środowiska, szczególnie rodzin zagrożonych: alkoholizmem czy bezrobociem. Przekazanie do ośrodka pomocy społecznej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik może nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy. Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą dodatkowych konsekwencji finansowych w budżecie gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »