| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/431/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźnikow oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r , poz. 594 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2011 r , Nr 5 , poz. 13 z późn.zm.)

Rada Miejska w Toszku
uchwala

§ 1.

1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowią załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2012 r w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźnikow oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/431/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem  jest Gmina Toszek

LP.

Miejscowość

Droga/ulica

Nazwa przystanku

Opis

Uwagi

1.

Proboszczowice

ul. Wiejska

Proboszczowice

wiata murowana, zatoczka-plac manewrowy

2.

Ligota Toszecka

ul.Wiejska- ul.Gromadzka

Ligota Toszecka

wiata przeszklona, zatoczka/plac manewrowy

3.

Kotliszowice

ul.Szkolna

Kotliszowice szkoła

znak

w obu kierunkach

4.

Toszek

ul. Tarnogórska

Toszek

wiata przeszklona

5.

Toszek

ul. Dworcowa

DK Toszek

znak

w obu kierunkach

6.

Kotliszowice

ul. Wiejska

Kotliszowice wieś

znak

7.

Płużniczka

ul. Wiejska

Płużniczka wieś

znak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/431/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

§ 1.

Definicje:

1. Organizator – organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

2. Operator – operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

3. Przewoźnik - przewoźnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

4. Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) udostępniony operatorom i przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek,

§ 2.

Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest:

1) uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym, dokonane na wniosek operatora lub przewoźnika.

2) uiszczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 3.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu.

2) Odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy, dopuszcza się korzystanie z przystanków również w celu prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

3) Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

4) Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

5) Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej obsługi pasażerów.

6) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7) Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator w miejscu do tego przeznaczonym.

8) Operatorzy i przewoźnicy po dokonaniu uzgodnienia, o którym mowa w §2 pkt 1, w celu umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, przekazują organizatorowi rozkład jazdy w formie określonej w uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków, o którym mowa w §2 pkt 1.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »