| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 grudnia 2013r.

do porozumienia nr 4/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                            Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Tychy,z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę Prezydenta Miasta Tychy

Mieczysława Podmokłego Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 4/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Środki przekazywane Miastu Tychy w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie16 114 029 zł(słownie: szesnaście milionów sto czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Wyry – na podstawie zawartych umów wraz z aneksami z Gminą Łaziska Górne nr 39/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Mikołów nr 28/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Orzesze nr 104/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Tychy nr 41/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Wyry nr 38/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

2. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Tychy dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem w formie zaliczek miesięcznych w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji z poszczególnych gmin, tj.:

a. Gmina Mikołów - w formie zaliczek miesięcznych w łącznej wysokości 2 724 665,50 zł za okres od stycznia do listopada oraz za miesiąc grudzień w kwocie 147 014,50 zł.

b. Gmina Łaziska Górne - w formie zaliczek miesięcznych w łącznej wysokości 1 653 171,63 zł za okres od stycznia do listopada oraz za miesiąc grudzień w kwocie 0,37 zł.

c. Gmina Orzesze –w formie zaliczek miesięcznych w łącznej wysokości 801 643,37 zł za okres od stycznia do listopada oraz za miesiąc grudzień w kwocie 20 999,63 zł.

d. Gmina Tychy - w formie zaliczek miesięcznych w łącznej wysokości 10 299 345,87 zł za okres od stycznia do listopada oraz za miesiąc grudzień w kwocie 349 524,13 zł.

e. Gmina Wyry - w formie zaliczek miesięcznych w łącznej wysokości 113 400,87 zł za okres od stycznia do listopada oraz za miesiąc grudzień w kwocie 4 263,13zł..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba


Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury


Mieczysław Podmokły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »