| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości111.994.647zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości99.419.460zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości12.575.187zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości116.031.272zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości98.037.281zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości17.993.991zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie4.036.625zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości7.225.751zł., i rozchody w wysokości3.189.126zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie8.000.000zł.

§ 7. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie8.000.000zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2014 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości116.000zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości226.000zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2014, do kwoty2.000.000zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/349/2013
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »