| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości111.994.647zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości99.419.460zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości12.575.187zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości116.031.272zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości98.037.281zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości17.993.991zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie4.036.625zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości7.225.751zł., i rozchody w wysokości3.189.126zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie8.000.000zł.

§ 7. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie8.000.000zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2014 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości116.000zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości226.000zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2014, do kwoty2.000.000zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/349/2013
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »