| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXV/171/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013 dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 831.271,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.071.271,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć rozchody budżetu powiatu o kwotę 240.000 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów o kwotę 240.000 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               84.391.071,79

              wydatki:               86.344.276,26

              przychody:               4.584.032,02

              rozchody:               2.630.827,55

§ 3. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i 3 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.953.204,47 zł, sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetu w kwocie 345.461,50 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.408.822,97 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie2.630.827,55 zł,z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  2.361.387,55 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  269.440 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości77.379zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości36.902 zł, z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.165 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 6.737 zł.

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

8) załącznika nr 11 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

9) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »