| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

32.512.476,40 zł

wydatki budżetu gminy

33.875.721,36 zł

deficyt budżetu

1.363.244,96 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.339.473,21 zł oraz wolnych środków w wysokości 23.771,75 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

2.911.365,96 zł

Rozchody

1.548.121,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

25 583,00

dochody majątkowe

-

25 583,00

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

-

25 583,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

25 583,00

-

dochody bieżące

25 583,00

-

subwencja ogólna - część oświatowa

25 583,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 123,00

-

dochody bieżące

2 123,00

-

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2 123,00

-

RAZEM

27 706,00

25 583,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

851

OCHRONA ZDROWIA

2 123,00

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 123,00

-

wydatki bieżącez tego:

2 123,00

-

dotacje na zadania bieżące

-

-

wydatki jednostek budżetowych

2 123,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 123,00

-

RAZEM

2 123,00

-

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »