| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

32.512.476,40 zł

wydatki budżetu gminy

33.875.721,36 zł

deficyt budżetu

1.363.244,96 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.339.473,21 zł oraz wolnych środków w wysokości 23.771,75 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

2.911.365,96 zł

Rozchody

1.548.121,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

25 583,00

dochody majątkowe

-

25 583,00

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

-

25 583,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

25 583,00

-

dochody bieżące

25 583,00

-

subwencja ogólna - część oświatowa

25 583,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 123,00

-

dochody bieżące

2 123,00

-

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2 123,00

-

RAZEM

27 706,00

25 583,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

851

OCHRONA ZDROWIA

2 123,00

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 123,00

-

wydatki bieżącez tego:

2 123,00

-

dotacje na zadania bieżące

-

-

wydatki jednostek budżetowych

2 123,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 123,00

-

RAZEM

2 123,00

-

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »