| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XXXI/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Kamienica Polska uchwalonym Uchwałą Nr 27/III/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie statutu gminy (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2003 roku Nr 39, poz. 1108), zmienionym Uchwałą Nr 119/XVII/2004 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2005 roku Nr 15, poz. 371), zmienionym Uchwałą Nr 214/XXIX/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2006 roku Nr 133, poz. 3791), zmienionym Uchwałą Nr 92/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2012 roku, poz. 4072) wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale III - Rada Gminy, w § 7 dodaje się punkt 7., który otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Gminy, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »