| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XXXI/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Kamienica Polska uchwalonym Uchwałą Nr 27/III/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie statutu gminy (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2003 roku Nr 39, poz. 1108), zmienionym Uchwałą Nr 119/XVII/2004 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2005 roku Nr 15, poz. 371), zmienionym Uchwałą Nr 214/XXIX/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2006 roku Nr 133, poz. 3791), zmienionym Uchwałą Nr 92/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2012 roku, poz. 4072) wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale III - Rada Gminy, w § 7 dodaje się punkt 7., który otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Gminy, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »