| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art 6l ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Kłomnice w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw :

1) w sołectwie Adamów - sołtys wsi P. Ociepa Małgorzata

2) w sołectwie Bartkowice - sołtys wsi P. Jendras Celina

3) w sołectwie Chorzenice - sołtys wsi P. Hajdas Janina

4) w sołectwie Chmielarze - sołtys wsi P. Bekus Krzysztof

5) w sołectwie Garnek - sołtys wsi P. Jędras Wiesława

6) w sołectwie Karczewice - sołtys wsi P. Baran Jerzy

7) w sołectwie Kuźnica - sołtys wsi P. Jurczyk Sławomir

8) w sołectwie Kłomnice - sołtys wsi P. Matuszczak Stanisław

9) w sołectwie Konary - sołtys wsi P. Piech Jan

10) w sołectwie Lipicze - sołtys wsi P. Woch Zofia

11) w sołectwie Michałów - sołtys wsi P. Modlasiński Zbigniew

12) w sołectwie Michałów Rudnicki - sołtys wsi P. Błaszczyk Małgorzata

13) w sołectwie Nieznanice - sołtys wsi P. Młyńska Barbara

14) w sołectwie Niwki - sołtys wsi P. Piasecki Marian

15) w sołectwie Pacierzów - sołtys wsi P. Zgrzebna Barbara

16) w sołectwie Rzerzęczyce - sołtys wsi P. Śpiewak Andrzej

17) w sołectwie Rzeki - sołtys wsi P. Sośniak Jerzy

18) w sołectwie Skrzydlów - sołtys wsi P. Skibińska Olga

19) w sołectwie Śliwaków - sołtys wsi P. Majchrzak Eugeniusz

20) w sołectwie Witkowice - sołtys wsi P. Nalewajka Andrzej

21) w sołectwie Zawada - sołtys wsi P. Wilk Andrzej

22) w sołectwie Zdrowa - sołtys wsi P. Owczarek Dariusz

23) w sołectwie Zberezka - sołtys wsi P. Loch Michał

§ 2. 1. Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 5 dni po ostatnim dniu, tj. do 20 każdego miesiąca, w którym zgodnie z uchwałą Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna nastąpić wpłata.

2. W przypadku kiedy termin rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »