| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art 6l ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Kłomnice w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw :

1) w sołectwie Adamów - sołtys wsi P. Ociepa Małgorzata

2) w sołectwie Bartkowice - sołtys wsi P. Jendras Celina

3) w sołectwie Chorzenice - sołtys wsi P. Hajdas Janina

4) w sołectwie Chmielarze - sołtys wsi P. Bekus Krzysztof

5) w sołectwie Garnek - sołtys wsi P. Jędras Wiesława

6) w sołectwie Karczewice - sołtys wsi P. Baran Jerzy

7) w sołectwie Kuźnica - sołtys wsi P. Jurczyk Sławomir

8) w sołectwie Kłomnice - sołtys wsi P. Matuszczak Stanisław

9) w sołectwie Konary - sołtys wsi P. Piech Jan

10) w sołectwie Lipicze - sołtys wsi P. Woch Zofia

11) w sołectwie Michałów - sołtys wsi P. Modlasiński Zbigniew

12) w sołectwie Michałów Rudnicki - sołtys wsi P. Błaszczyk Małgorzata

13) w sołectwie Nieznanice - sołtys wsi P. Młyńska Barbara

14) w sołectwie Niwki - sołtys wsi P. Piasecki Marian

15) w sołectwie Pacierzów - sołtys wsi P. Zgrzebna Barbara

16) w sołectwie Rzerzęczyce - sołtys wsi P. Śpiewak Andrzej

17) w sołectwie Rzeki - sołtys wsi P. Sośniak Jerzy

18) w sołectwie Skrzydlów - sołtys wsi P. Skibińska Olga

19) w sołectwie Śliwaków - sołtys wsi P. Majchrzak Eugeniusz

20) w sołectwie Witkowice - sołtys wsi P. Nalewajka Andrzej

21) w sołectwie Zawada - sołtys wsi P. Wilk Andrzej

22) w sołectwie Zdrowa - sołtys wsi P. Owczarek Dariusz

23) w sołectwie Zberezka - sołtys wsi P. Loch Michał

§ 2. 1. Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 5 dni po ostatnim dniu, tj. do 20 każdego miesiąca, w którym zgodnie z uchwałą Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna nastąpić wpłata.

2. W przypadku kiedy termin rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »