| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.087.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 1 389 816,69 zł

w tym:

dochody bieżące

zmniejszenie o kwotę - 1 391 366,34 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”

+ 23 447,24 zł

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 2 059,58 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 4 305,94 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna" / Odległość nie jest dla nas przeszkodą

+ 55 728,00 zł

- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

+ 4 068,63 zł

- zmniejszenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

− 1 491 362,20 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 1 051,53 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”

+ 5 799,94 zł


- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

+ 2 196,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna”

+ 1 339,00 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę +1 549,65 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna"

+ 1 549,65 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na

zmniejszeniu o kwotę - 4 466 237,06 zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszenie o kwotę - 472 600,04 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy"

− 19 800,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Remont ul. Słowackiego na odcinku poza kanalizacją sanitarną

− 74 300,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Remont ul. Rymera 141-143 (boczna) na odcinku poza kanalizacją sanitarną

− 160 300,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

+ 50 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"/ Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd

− 17 321,59 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

− 1 920,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność"/ Przedszkole dla wszystkich

− 4 141,90 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

− 3 278,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”/ System gospodarki odpadami

− 206 538,55 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

− 35 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 3 993 637,02 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe"/ ul. Napierskiego - remont nawierzchni

− 116 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ ul. Narutowicza chodnik

− 53 159,07 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Wiadukt ul. Mariacka

− 960 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność"/ Hallera-Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza

− 70 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów

− 293 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK

− 200 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Spłata Karkoszki

− 4 340,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”/ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

− 286 637,95 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"/ Oświetlenie ulic, dróg i placów

− 60 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki

− 70 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”/ Boisko Mariacka

− 1 880 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w§5.2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

678 250,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 000 000,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »