| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/385/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.            poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465)- Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczony symbolem DN-1 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i/lub lasach oznaczony symbolem IN-1 – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach oznaczony symbolem ZN-1/A – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości oznaczony symbolem ZN-1/B – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek rolny oznaczony symbolem DR-1 – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego oznaczony symbolem IR-1 – stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach oznaczony symbolem ZR-1/A – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym oznaczony symbolem ZR-1/B – stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek leśny oznaczony symbolem DL-1 – stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego oznaczony symbolem IL-1 – stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach leśnych oznaczony symbolem ZL-1/A – stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym oznaczony symbolem ZL-1/B – stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV/237/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i/lub lasach- IN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór formularza danych o nieruchomościach ZN-1/A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Wzór formularza danych o nieruchomościach ZR-1/A

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym  ZR-1/B

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny  DL-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego  IL-1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Wzór formularza danych o nieruchomościach leśnych  ZL-1/A

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LV/385/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  ZL-1/B


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »