| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/284/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 627) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

RADA GMINY BESTWINA
uchwala :

§ 1.

1. Znosi się status pomnika przyrody dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie pnia 570 cm, rosnącego w Bestwince przy ogrodzeniu  posesji ul. Św. Floriana 12, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Bestwinka Bestwińska nr 1075/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Uzasadnienie

Dąb szypułkowy (Quercus robur), ustanowiony pomnikiem przyrody Decyzją Państwowej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 03.08.1962 r. nr R.L.OP-b/22/62, rośnie na skarpie przy drodze powiatowej ul. Św. Floriana w Bestwince, obok ogrodzenia posesji nr 12, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Bestwinka Bestwińska nr 1075/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Drzewo posiada cylindryczny pień o obwodzie 570 cm. Korona drzewa jest niesymetryczna, wielopniowa.

Zgodnie z Opinią dendrologiczną dotyczącą stanu fitosanitarnego przedmiotowego drzewa sporządzoną w październiku 2013 r. przez rzeczoznawcę ds. Uprawy i Ochrony Drzew P. Ryszarda E. Góralczyk pień drzewa posiada pas martwicy po postrzale piorunem biegnący od odziomka do wysokości około 18 m.  Przy rozwidleniu pnia na wysokości około 5 m zlokalizowany jest wlot do rozległego, okołordzeniowego ubytku wgłębnego. Na pozostałości po wyłamanym konarze na wysokości 12 m widoczny jest długi rozkład tkanki drzewnej przez patogeny grzybowe. Na napływach korzeniowych od strony jezdni widoczny jest bardzo obfity wykwit grzyba pasożytniczego z rodzaju żółciak siarkowy (Loetiporus sulphureus), którego działanie prowadzi między innymi do utraty własności mechanicznych tkanki drzewa a w rezultacie do niekontrolowanych wyłamań konarów lub nawet obalenia drzewa. Ponadto ilość, wielkość i wybarwienie liści wskazuje, że korona drzewa jest odżywiona w niedostatecznym stopniu. W podsumowaniu opinii jej autor stwierdził, iż:

1. Drzewo o bardzo dużej masie korony jest opanowane przez grzyby pasożytnicze, które powodują, że jego stan techniczny i zdrowotny nie gwarantuje elementarnego bezpieczeństwa.

2. Wyłamania konarów korony mogą nastąpić w nieprzewidywalnym momencie, tym bardziej, że pogarszanie stanu zdrowotnego i technicznego drzewa jest permanentne

i nie da się go zahamować.

3. Drzewo stanowi realne zagrożenie dla ludzi i mienia i powinno być niezwłocznie wycięte.

Niekontrolowane wyłamania konarów miały miejsce dwukrotnie w bieżącym roku.

Zniesienie statusu pomnika przyrody jest niezbędne w celu wydania zezwolenia na usuniecie drzewa.

Z uwagi na powyższe przesłanki podjęto uchwałę o zniesieniu statusu pomnika przyrody dla przedmiotowego drzewa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »