| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.159.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć  planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę5 050 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi404 612 086, w tym:

1) dochody bieżące 338 683 701 zł,

2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę5 050 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi486 417 603 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 317 029 058 zł,

2) wydatki majątkowe 169 388 545 zł.

§ 3. Zwiększyć o kwotę367 408 plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.159.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.159.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.159.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W związku ze zmianą sposobu finansowania kosztów pobytu dzieci nie będących mieszkańcami naszego Miasta a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości55 000 w dziale801 – Oświata i wychowaniepoprzez zmniejszenie dochodów na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy  lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu dotacji i zwiększenie dochodów na zadania własne z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola.

W związku z wpłatą do budżetu Miasta darowizny od JSW S.A. w wysokości5 000 i nawiązki sądowej od osoby fizycznej w wysokości50 złproponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale852 – Pomoc społecznao kwotę5 050 zł.

Załącznik Nr 2

Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości5 690 z działu801 – Oświata i wychowanie, rozdziału80104 – Przedszkolado działu854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział85401 – Świetlice szkolnez przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku ze wzrostem zatrudnienia o 0,5 etatu od września br.

W ramach działu801 – Oświata i wychowanieproponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości1 złz rozdziału80104 – Przedszkolado rozdziału80130 – Szkoły zawodowe.Proponowana zmiana pozwoli w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie do projektu unijnego "Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii" - Zakup tablicy interaktywnej.

Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości2 z działu801 – Oświata i wychowanie, rozdziału80104 – Przedszkolado działu853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział85333 – Powiatowe urzędy pracyz przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Profesjonalny Urząd II”. Proponowana zmiana wynika z konieczności zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych.

W związku z wpłatą darowizny i nawiązki sądowej do budżetu Miasta, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale852 – Pomoc społecznarozdziale85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawczeo kwotę5 050 z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę367 408 , w związku ze zmianami wprowadzonymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po listopadowej sesji Rady Miasta w tym:

proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 11 492 zł,

proponuje się zmniejszyć dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 378 900 zł w związku ze zmniejszeniem liczby słuchaczy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »