| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8), art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613z póź. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ).  

Rada Gminy Mstów  
uchwala   :  

§   1.  

Podatek od jednego środka transportowego w   stosunku rocznym:  

1.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 763,- zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie                               1.273,- zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton                               1.296,- zł  

2.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

14 t  

1.548,-  

1.558,-  

14 t i   więcej  

 

1.771,-  

1.782,-  

3 osie  

12 t  

19 t  

2.070,-  

2.080,-  

19 t  

25 t  

2.294,-  

2.305,-  

25 t i   więcej  

 

2.391,-  

2.402,-  

4 osie i   więcej  

12 t  

29 t  

2.828,-  

2.838,-  

29 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton                 1.776,- zł.  

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)  
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

1.950,-  

2.860,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

5.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                 1.548,- zł.  

6.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12 t  

25 t  

1.761,-  

1.771,-  

25 t i   więcej  

 

1.783,-  

1.793,-  

2 osie  

12 t  

37 t  

1.782,-  

1.792,-  

37 t i   więcej  

 

2.219,-  

2.230,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

1.803,-  

1.814,-  

37 t i   więcej  

 

1.300,-  

2.272,-  

7.   Od autobusu   , w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniej niż 30                 miejsc                                             1.761,- zł  

b)   równej lub wyższej niż 30miejsc                 2.209,- zł  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXVIII/210/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 20 listopada 2012 r.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »