| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/375/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 412.389,52 zł, w pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 397.076,06 zł, w pkt. 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.313,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 412.389,52 zł, w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 201.754,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 210.635,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 10, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. wprowadza się w związku z:

1) niższym wykonaniem wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmniejsza się wydatki w 852,85219 § 4010 o 50.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników OPS), 852, 85214 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej) o 15.000,00 zł oraz 852,85215 § 3110 (dodatki mieszkaniowe) o 3.500,00 zł.

2) niższym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmniejsza się dochody w 900, 90002 § 0830 o 23.000,00 zł, 756, 75618 § 0490 o 85.254,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90002 § 4210 o 1.126,00 zł, § 4300 o 107.128,00 zł.

3) realizacją projektu pn.: „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 zł”. Zmniejsza się dochody w 921,92195 § 6207 o 15.313,46 zł oraz wydatki w 921,92195 § 6057 o 15.313,46 zł, § 6059 o 62.991,54 zł.

4) niższym wykonaniem dochodów z tytułu:

- najmu i dzierżawy. Zmniejsza się dochody w 700,70005 § 0750 o 95.000,00 zł.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zmniejsza się dochody w 801,80104 § 0830 o 50.000,00 zł (P2 – 10.000,00 zł, P3 – 15.000,00 zł, P4 – 25.000,00 zł).

- podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejsza się dochody w 756,75615 § 0310 o 143.822,06 zł.

5) niższym wykonaniem wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogami. Zmniejsza się wydatki w 700,70005 § 4590 o 25.000,00 zł.

6) realizacją zadania pn.: „Budowa targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 119.599,92 zł.

7) realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 12.730,60 zł.

              Ponadto dokonuje się zmiany planu rachunków dochodów jednostek Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Zwiększa się dochody i wydatki o 400,00 zł.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »