| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/465/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 87 poz.1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W Statucie Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) §6 ust. 1otrzymuje brzmienie: „Przy Centrum działa Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora”

2) skreśla się§7

3) skreśla się w§8 ust. 1 i ust. 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »