| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 525/XXXII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

w sprawie uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014,w częściobejmującej zapisy§ 1 pkt 2uchwały w zakresie stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dla pojazdów posiadających 3 osie - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na nieprecyzyjnym określeniu dopuszczalnej masy całkowitej w tonach, czym naruszono art. 8 pkt. 4 w związku z załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 grudnia 2013 roku. W dniu 12 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 504/XXXI/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lyski.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

              Rada Gminy Lyski w badanej uchwale określiła stawki podatku od środków transportowych na rok 2014. Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały określono m.in. stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dokonując stosownego podziału środków transportowych w zależności od ilości osi, systemu zawieszenia osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej w tonach. Dla takich środków transportowych z 3 osiami określono stawki podatku w sposób następujący:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.656,00

2160,00

2.160,00

3.060,00

W ocenie Kolegium Izby takie określenie dopuszczalnej masy całkowitej w tonach jest nieprecyzyjne, brak w nim bowiem określenia maksymalnej masy całkowitej dla pojazdów o wadze nie mniejszej niż 12 ton. Taki sposób określenia masy pojazdów, narusza zdaniem Kolegium Izby art. 8 pkt. 4 w związku z załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Ustawodawca ustalając w załączniku Nr 2 stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 określił dla pojazdów o masie nie mniejszej niż 12 ton maksymalną ich masę mniejszą niż 40 ton. Zdaniem Kolegium Izby , Rada Gminy winna również określić maksymalną dopuszczalną masę całkowitą dla pojazdów o masie nie mniejszej niż 12 ton.

Kolegium Izby wskazuje, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i nakłada na obywateli obciążenia finansowe, powinna być więc skonstruowana w sposób klarowny, jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdziło nieważnośćczęściobejmującej zapisy§ 1 pkt 2uchwały w zakresie stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dla pojazdów posiadających 3 osie.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Lyski przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »