| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 525/XXXII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

w sprawie uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014,w częściobejmującej zapisy§ 1 pkt 2uchwały w zakresie stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dla pojazdów posiadających 3 osie - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na nieprecyzyjnym określeniu dopuszczalnej masy całkowitej w tonach, czym naruszono art. 8 pkt. 4 w związku z załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 grudnia 2013 roku. W dniu 12 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 504/XXXI/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lyski.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

              Rada Gminy Lyski w badanej uchwale określiła stawki podatku od środków transportowych na rok 2014. Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały określono m.in. stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dokonując stosownego podziału środków transportowych w zależności od ilości osi, systemu zawieszenia osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej w tonach. Dla takich środków transportowych z 3 osiami określono stawki podatku w sposób następujący:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.656,00

2160,00

2.160,00

3.060,00

W ocenie Kolegium Izby takie określenie dopuszczalnej masy całkowitej w tonach jest nieprecyzyjne, brak w nim bowiem określenia maksymalnej masy całkowitej dla pojazdów o wadze nie mniejszej niż 12 ton. Taki sposób określenia masy pojazdów, narusza zdaniem Kolegium Izby art. 8 pkt. 4 w związku z załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Ustawodawca ustalając w załączniku Nr 2 stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 określił dla pojazdów o masie nie mniejszej niż 12 ton maksymalną ich masę mniejszą niż 40 ton. Zdaniem Kolegium Izby , Rada Gminy winna również określić maksymalną dopuszczalną masę całkowitą dla pojazdów o masie nie mniejszej niż 12 ton.

Kolegium Izby wskazuje, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i nakłada na obywateli obciążenia finansowe, powinna być więc skonstruowana w sposób klarowny, jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdziło nieważnośćczęściobejmującej zapisy§ 1 pkt 2uchwały w zakresie stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dla pojazdów posiadających 3 osie.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Lyski przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »