| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/339/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art.18 ust.2pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst :Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t.: Dz. U. z 2010r., Nr 95,poz.613 z późn. zm.)

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Ciasna uchyla dotychczasowe brzmienie tytułu uchwały nr XLII/326/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 17 grudnia 2013 r. i nadaje mu nowe brzmienie :

„wsprawie zwolnień w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis”oraz

Zmienia się w § 2 pkt 3 -9

3) naruszenia przez niego obowiązku składania Wójtowi Gminy Ciasna zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków do dnia 31 stycznia i 30 lipca każdego roku podatkowego- za cały okres ,przez jaki korzystałze zwolnienia

4) podania przez niego nieprawdziwych danych co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskaniazwolnieniaza cały okres przez jaki korzystałze zwolnienia.

5) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia i podziału istniejącego przedsiębiorcy wniesienia przez niego nieruchomości lub budowli jako aportu do spółki kapitałowej w okresie objętymzwolnieniem- z dniem zbycia, zmiany przekształcenia, podziału lub wniesienia,

6) zmniejszenia stanu zatrudnienia w okresie zwolnienia lub w ciągu trzech następujących lat – za cały okres, po jakim korzystałze zwolnienia,

7) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w okresie objętychzwolnieniemz dniem zaprzestania lub zawieszenia.

8) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Ciasna – za cały okres, przez jaki korzystałze zwolnienia

9) niewyrażenia przez niego zgody na przeprowadzenie kontroli podatkowej w związku z ulgą- za cały okres, przez jaki korzystałze zwolnienia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »