| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/315/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 368.097,35 zł, do wysokości 56.400.062,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 693.836,04 zł, do wysokości 51.253.330,42 zł

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.061.933,39 zł do wysokości 5.146.731,70 zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 502.120,00 zł do wysokości 59.066.176,65 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 509.424,00 zł, do wysokości 47.443.412,69 zł

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.304,00 zł, do wysokości 11.622.763,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 870.217,35 zł, do wysokości 2.666.114,53 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce o kwotę 870.217,35 zł, do wysokości 8.498.757,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.666.114,53 zł

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.342.337,12 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 13 - „Planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »