| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/315/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 368.097,35 zł, do wysokości 56.400.062,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 693.836,04 zł, do wysokości 51.253.330,42 zł

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.061.933,39 zł do wysokości 5.146.731,70 zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 502.120,00 zł do wysokości 59.066.176,65 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 509.424,00 zł, do wysokości 47.443.412,69 zł

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.304,00 zł, do wysokości 11.622.763,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 870.217,35 zł, do wysokości 2.666.114,53 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce o kwotę 870.217,35 zł, do wysokości 8.498.757,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.666.114,53 zł

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.342.337,12 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 13 - „Planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/315/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »