| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/294/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013,  zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym  zmniejszenia  dochodów bieżących o kwotę 585 806,86 zł, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 365 000,00 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia   wydatków bieżących o kwotę 427 506,86 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 523 300,00 zł.

§ 3. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013,  zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady  Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.              

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 848 718,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 848 718,00 zł.

§ 6. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 51 652 190,64 zł,

- wydatków wynosi 54 081 196,25 zł,

- przychodów wynosi 4 909 314,61 zł,

- rozchodów wynosi 2 480 309,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/294/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/294/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/294/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/294/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »