| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/330/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 927 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1648) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Rada Miasta Myszkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 17 maja 2013 r., poz. 3852) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 5 ust. 1 wyrazy "31.12.2013 r." zastępuje się wyrazami "30.06.2014 r."

2. W § 13 ust. 2 wyrazy "31 grudnia 2013 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2014 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »