| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/262/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych jak w tabeli nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.100.066,38 zł. z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.678.234,06 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 421.832,32 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.979.640,38 zł. Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.652.474,93 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.366.737,56 zł. W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.282.131,50 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.084.606,06 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.349.481,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.198.457,88 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 353.598,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 384.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.327.165,45 zł. W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.327.165,45 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 93.314,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/262/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/262/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/262/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »