| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości 65.389.095 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 51.729.807 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.659.288 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 66.108.660 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 49.986.425 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 16.122.235 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 719.565 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 301.755 zł oraz z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 417.810 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.401.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.682.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 16.122.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 195.000 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 250.000 zł

3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 3.100.000 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł

2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 417.810 zł

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.682.190 zł.

§ 9.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015 roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »