| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 832 157,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące

15 062 771,73 zł

- dochody majątkowe

1 769 386,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 525 348,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące

14 565 588,73 zł

- wydatki majątkowe

2 959 760,00 zł

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 693 191,00 zł zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 142 291,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 449 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  odrębnymi  ustawami w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku w kwocie 2 959 760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 10.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 700,00 zł.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 693 191,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów do wysokości 829 100,00 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »