| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XXXI/13 Rady Gminy Poczesna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1  ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada  Gminy   Poczesna
uchwala:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
wg załącznika nr 1, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

42.675.051 zł

34.762.472 zł
7.912.579 zł

2.

Ustala się przychody budżetu na kwotę
wg załącznika nr 1, w tym:
- z tytułu wolnych środków
- z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków UE

10.510.527 zł

2.800.379 zł
7.660.148 zł

50.000 zł

3.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
wg załącznika nr 2, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

51.220.578 zł

33.300.743 zł
17.919.835 zł

4.

Ustala się rozchody budżetu  na kwotę
wg załącznika nr 2, w tym:
- spłaty zaciągniętego kredytu
- pożyczki  udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE

1.965.000 zł

1.895.000 zł

70.000 zł

§ 2.

1.Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:

136.600 zł

83.400 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości,
który pokryty zostanie przychodem z tytułu:
- zaciąganych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- wolnych środków

8.545.527 zł

5.745.148 zł
2.800.379 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3 w wysokości:


2.731.000 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków  na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika nr 4 w wysokości:

801.581 zł

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2014 w wysokości: wg załącznika nr 5


9.815.993 zł

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:
2. Ustala się  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:
3. Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości:


440.000 zł

430.000 zł

10.000 zł

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


3.000.000 zł
10.510.527 zł

1.895.000 zł

4.242.185 zł

§ 9.

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2014r  zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:

1) celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 200.000 zł

2) celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa
wg  porozumienia w wysokości 3.145.354 zł

3) podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 778.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2014r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 295.072 zł  zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420) wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2014 r. wg załącznika Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 3.000.000

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 270/XXXI/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »