| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/310/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć dochody  budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

2 203,00 zł

Zmniejszyć wydatki  budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

2 203,00 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1.

Dochody po zmianie wynoszą

40 776 536,80 zł

w tym:

1) dochody bieżące

33 201 315,59 zł

2) dochody majątkowe

7 575 221,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

39 635 572,87 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

29 489 964,58 zł

2) wydatki majątkowe

10 145 608,29 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

1 140 963,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

4 908 857,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciąganego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 079 093,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 12 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2013 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »