| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/310/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć dochody  budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

2 203,00 zł

Zmniejszyć wydatki  budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

2 203,00 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1.

Dochody po zmianie wynoszą

40 776 536,80 zł

w tym:

1) dochody bieżące

33 201 315,59 zł

2) dochody majątkowe

7 575 221,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

39 635 572,87 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

29 489 964,58 zł

2) wydatki majątkowe

10 145 608,29 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

1 140 963,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

4 908 857,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciąganego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 079 093,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 12 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/310/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »