| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/345/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) art. 18 a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICEuchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łodygowice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 58,00 zł od jednego psa.

§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

a) z tytułu posiadania jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. O zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psów posiadacz psa zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/337/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 roku sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »