| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury - Wiejskim Domem Kultury w Przychodach

Na podstawie art. 7,pkt 9 i art.2, pkt 15 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art. 9, 11, 13, 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz art.10 i 13 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Krajowej Rady Bibliotecznej oraz po wyrażeniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

1. Z dniem 01.02.2014r. połączyć instytucje kultury: Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy i Wiejski Dom Kultury w Przychodach.

2. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust.1, tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, zwana dalej Biblioteką.

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do prowadzonego przez Organizatora rejestru instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru zostaną wykreślone z rejestru instytucje, o których mowa w ust.1.

§ 2.

Siedziba Biblioteki mieści się w Pilicy, a terenem działania jest miasto i gmina Pilica.

§ 3.

Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i nauki poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki określa statut.

§ 4.

1. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Biblioteka wstępuję we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje mienie, wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 5.

Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 01.02.2014r, pracownikami Biblioteki, a Biblioteka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 6.

Bibliotece nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik do Uchwały Nr XLI/322/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »