| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 372/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz.724) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

§ 1.

Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 18,00 zł dziennie.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 18,00 zł dziennie,

- przy pozostałej sprzedaży 18,00 zł dziennie.

§ 2.

Opłata jest płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub pobierana przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Woźniki.

§ 3.

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

- Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

- Pani Lidia Grund - na terenie Sołectwa Czarny Las,

- Pan Andrzej Duszczak - na terenie Sołectwa Drogobycza,

- Pan Józef Pentok - na terenie Sołectwa Dyrdy,

- Pan Łucjan Garus - na terenie Sołectwa Kamienica,

- Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

- Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

- Pani Maria Opiełka - na terenie Sołectwa Lubsza,

- Pani Jadwiga Sapa - na terenie Sołectwa Piasek,

- Pan Jan Mońka - na terenie Sołectwa Psary. 

§ 4.

Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Krystyna Barczyk - inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 5.

Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % wpłat zainkasowanych przez inkasentów wymienionych w § 3 i 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 360/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2013 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2014.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »