| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 377/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały nr 263/XXI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2013 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę(-)442156,44 złdo ogólnej kwoty dochodów29725090,38 złw tym:

1) bieżącew kwocie (-)50073,13 zł, z tego:

a) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół spoza gminy              2800,00 zł

b) wpływ środków zaangażowanych z programów unijnych              34300,00 zł

c) zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego od realizowanych inwestycji              (-)87173,13 zł

2) majątkowew kwocie (-)392083,31 zł

a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Leśnej w Mzykach              29769,69 zł

b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego

- kanalizacja Woźniki              (-)421853,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę(-)1178957,64 złdo ogólnej kwoty wydatków31552347,66 złw tym:

1) bieżącew kwocie 52064,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych              97281,30 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane              (-)10079,79 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              107361,09 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych              268,70 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych              (-)10885,12 zł

d) dotacje              20000,00 zł

e) wydatki na obsługę długu              (-)54600,00 zł

2) majątkowew kwocie (-)1231022,52 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (-)1231022,52 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych (-)397799,22 zł.

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę(-)1152554,20 złw tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-)302445,14 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe              (-) 850109,06 zł

- do ogólnej kwoty przychodów3752209,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę(-)415753,00zł w tym:

a) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-)587853,00 zł

b) spłata kredytów krajowych              172100 zł, 00

- do ogólnej kwoty rozchodów1924952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian planu na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych:

1) Szkoły Podstawowe:

- przychody              28000,00 zł

- rozchody              28000,00 zł.

§ 8.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi1827257,28 zł, którego źródłem sfinansowania są

- zaciągnięte kredyty w kwocie 1827257,28 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »