| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 377/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały nr 263/XXI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2013 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę(-)442156,44 złdo ogólnej kwoty dochodów29725090,38 złw tym:

1) bieżącew kwocie (-)50073,13 zł, z tego:

a) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół spoza gminy              2800,00 zł

b) wpływ środków zaangażowanych z programów unijnych              34300,00 zł

c) zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego od realizowanych inwestycji              (-)87173,13 zł

2) majątkowew kwocie (-)392083,31 zł

a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Leśnej w Mzykach              29769,69 zł

b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego

- kanalizacja Woźniki              (-)421853,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę(-)1178957,64 złdo ogólnej kwoty wydatków31552347,66 złw tym:

1) bieżącew kwocie 52064,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych              97281,30 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane              (-)10079,79 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              107361,09 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych              268,70 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych              (-)10885,12 zł

d) dotacje              20000,00 zł

e) wydatki na obsługę długu              (-)54600,00 zł

2) majątkowew kwocie (-)1231022,52 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (-)1231022,52 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych (-)397799,22 zł.

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę(-)1152554,20 złw tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-)302445,14 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe              (-) 850109,06 zł

- do ogólnej kwoty przychodów3752209,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę(-)415753,00zł w tym:

a) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-)587853,00 zł

b) spłata kredytów krajowych              172100 zł, 00

- do ogólnej kwoty rozchodów1924952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian planu na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych:

1) Szkoły Podstawowe:

- przychody              28000,00 zł

- rozchody              28000,00 zł.

§ 8.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi1827257,28 zł, którego źródłem sfinansowania są

- zaciągnięte kredyty w kwocie 1827257,28 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 377/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »