| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.277.291,93 zł

b) wydatki w wysokości 17.897.199,93 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 380.092 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku ”: Zwiększyć plan wydatków: Dział 801 rozdz. 80104 - wydatki bieżące o kwotę 1.300 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 449/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 12 grudnia 2013r. jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

I. Zmniejszyć plan wydatków na zadania:

1. „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne przez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym”

DZ. 010 rozdz. 01041 o kwotę 23.000 zł

2. „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach”

DZ. 600 rozdz. 60078 o kwotę 65.000 zł

3. „Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody”

DZ. 900 rozdz. 90001 o kwotę 16.000 zł

4. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach”

DZ. 900 rozdz. 90015 o kwotę 3.000 zł

II. Wykreślić zadanie:

1. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej”

DZ. 900 rozdz. 90001 kwota 28.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Wydatki bieżące:

1. Wprowadzić plan dotacji celowej dla Gminy Łękawica Dział 801 rozdz. 80104 – kwota 1.300 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 449/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 12 grudnia 2013r.

2. Zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o kwotę 3.300 zł. Wydatki majątkowe

3. Wykreślić plan dotacji dla Gminy Łękawica Dział 900 rozdz. 90001 kwota 28.000 zł. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »