| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/266/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 212 ust 1 pkt 2, art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

48.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

600078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki  majątkowe
* dotacja celowa

3.000,00
3.000,00
3.000,00

700


70004

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35.000,00
35.000,00
35.000,00

750


75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone

102.466,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

75023

Urzędy gmin
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

97.966,00
97.966,00
67.966,00
30.000,00

75475414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone


6.000,00
1.500,00

1.500,00

75416

Straż gminna
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4.500,00
4.500,00
4.500,00

757


75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące , z tego:
* odsetki od kredytów i pożyczek

35.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00

801


80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

270.466,00
168.466,00
168.466,00
168.466,00

12.000,00

80104

Przedszkola
- wydatki bieżące , z tego:
- dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00

80110

Gimnazja
- wydatki majątkowe – monitoring
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

900


90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

27.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg
- wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21.000,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00

926


92695

Kultura fizyczna
Pozostała działalność
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
18.000,00
12.000,00

Razem:

300.466,00

300.466,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr  XXXV/238/13, Uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r., Uchwałą Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r  oraz Uchwałą Nr  XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r

2. Załącznik  pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku, otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

3. W związku z treścią § 1 dokonać zmiany załącznika Nr 9 wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 r w sprawie budżetu Gminy na 2013 r., pn. „Dotacje celowe udzielane w 2013 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmienionego Zarządzeniem Nr RG.0050.280.2013 na podstawie uchwały Nr XXXIV/233/13 i Nr XXXIV/235/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 19 czerwca 2013 r

4. Załącznik, o którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część  niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/266/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 20 listopada 2013 r.

Dotacje celowe  udzielane w 2013 roku z budżetu gminy  dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdz.


Treść

Kwota
ogółem

z tego:

dotacja
przedmiotowa

dotacja
podmiotowa

dotacja
celowa

497.200,00

454.000,00

43.200,00

600


60078

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dotacja celowa dla Gminy Irządze

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

801


80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola
- porozumienie z Gminą Lubliniec

30.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- porozumienie z Gminą Lubliniec

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

852


85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez  Środowiskowy Dom Samopomocy

4.800,00
4.800,004.800,00

4.800,00
4.800,004.800,00

92192109
92116


92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji
Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki
Pozostała działalność
- dotacja celowa dla Gminy Herby


457.000,00

270.000,00

270.000,00

184.000,00

184.000,00
3.000,00

3.000,00


454.000,00

270.000,00

270.000,00

184.000,00

184.000,00


3.000,00
3.000,00

3.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/266/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 20 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »