| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/278/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (  Dz. U z 2013 r , poz. 594) , art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz U z 2013 r, poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem66.310,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące ,z tego:
* podatek od nieruchomości
* podatek leśny
66.310,00
66.310,00
65.909,00
401,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

66.310,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

66.310,00
66.310,00
66.310,00

801

Oświata i wychowanie

16.720,40

16.720,40

80110

Gimnazja
- dochody bieżące , z tego:
* dotacja na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16.720,40
16.720,40

16.720,40

16.720,4016.720,40
16.720,40

Razem:

83.030,40

83.030,40

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok  po stronie dochodów  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- dochody  bieżące, z tego:
*  wpływy z opłat lokalnych – zajęcie pasa
drogowego

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody bieżące, z tego:
*  wpływy z różnych  dochodów – zwroty kosztów postępowania administracyjnego

19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

750


75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
- dochody bieżące, z tego:
*  wpływy z rożnych opłat – za pełnienie koordynatora projektu

54.000,00
54.000,00
54.000,00

54.000,00

756
75615

75619

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
- dochody bieżące , z tego:
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków
Wpływy z różnych rozliczeń
- dochody bieżące , z tego:
* opłata eksploatacyjna33.000,0014.000,00
14.000,00
14.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

Razem:

54.000,00

54.000,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »