| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/278/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (  Dz. U z 2013 r , poz. 594) , art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz U z 2013 r, poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem66.310,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące ,z tego:
* podatek od nieruchomości
* podatek leśny
66.310,00
66.310,00
65.909,00
401,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

66.310,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

66.310,00
66.310,00
66.310,00

801

Oświata i wychowanie

16.720,40

16.720,40

80110

Gimnazja
- dochody bieżące , z tego:
* dotacja na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16.720,40
16.720,40

16.720,40

16.720,4016.720,40
16.720,40

Razem:

83.030,40

83.030,40

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok  po stronie dochodów  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- dochody  bieżące, z tego:
*  wpływy z opłat lokalnych – zajęcie pasa
drogowego

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody bieżące, z tego:
*  wpływy z różnych  dochodów – zwroty kosztów postępowania administracyjnego

19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

750


75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
- dochody bieżące, z tego:
*  wpływy z rożnych opłat – za pełnienie koordynatora projektu

54.000,00
54.000,00
54.000,00

54.000,00

756
75615

75619

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
- dochody bieżące , z tego:
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków
Wpływy z różnych rozliczeń
- dochody bieżące , z tego:
* opłata eksploatacyjna33.000,0014.000,00
14.000,00
14.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

Razem:

54.000,00

54.000,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »