| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/285/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)                           

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok po stronie dochodów  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

010


01036

Rolnictwo i łowiectwo
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
- dochody majątkowe – środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

4.335,00

4.335,00
4.335,00
4.335,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody majątkowe – środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

58.006,00
58.006,00

58.006,00

756
75615

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące, z tego:
* podatek leśny9.000,00


9.000,00
9.000,00
9.000,00

801


80113

Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
- dochody majątkowe – środki na inwestycje z PFRON

65.900,00
65.900,00

65.900,00

900


90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dochody bieżące, z tego
* opłaty komunalne

27.004,00
27.004,00
27.004,00
27.004,00

921


92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dochody majątkowe – środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3.931,00
3.931,00

3.931,00

Razem:

132.172,00

36.004,00

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok  po stronie wydatków   wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

801


80113

Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
-  wydatki majątkowe, z tego:
* zakup  samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

92.237,00
92.237,00
92.237,00

92.237,00

921


92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki majątkowe, z tego:
* środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3.931,00
3.931,00
3.931,00
3.931,00

Razem:

96.168,00

§ 3.

W związku z treścią § 1 i § 2 niniejszej uchwały dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/238/13, uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r., Uchwałą Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/266/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 listopada 2013 r oraz uchwałą Nr XL/277/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 11 grudnia 2013 r.

2. Załącznik  pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/285/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »