| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 331(XLIV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.    Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

.             

1.               Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.             

2.               Inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj oraz innym wyznaczonym osobom.

§ 2.

.                                                        Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie

1.

PORAJ

CABAN       Barbara

5 %

2.

JASTRZĄB

KUC             Edward

8 %

3.

GĘZYN

PODSIADLIK  Jan

13 %

4.

DĘBOWIEC

KRÓLAK     Edward

31 %

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA     Teresa

12 %

6.

ŻARKI LETNISKO

ŚWIERDZA  Ryszard

5 %

7.

CHOROŃ

MIZERA       Edward

8 %

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI Sławomir

10 %

§ 3.

Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

§ 4.

Ustala się terminy płatności dla inkasentów: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała                    Nr 293(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów,                    wynagrodzenia za inkaso i terminy płatności.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »