| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 331(XLIV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.    Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

.             

1.               Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.             

2.               Inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj oraz innym wyznaczonym osobom.

§ 2.

.                                                        Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie

1.

PORAJ

CABAN       Barbara

5 %

2.

JASTRZĄB

KUC             Edward

8 %

3.

GĘZYN

PODSIADLIK  Jan

13 %

4.

DĘBOWIEC

KRÓLAK     Edward

31 %

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA     Teresa

12 %

6.

ŻARKI LETNISKO

ŚWIERDZA  Ryszard

5 %

7.

CHOROŃ

MIZERA       Edward

8 %

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI Sławomir

10 %

§ 3.

Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

§ 4.

Ustala się terminy płatności dla inkasentów: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała                    Nr 293(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów,                    wynagrodzenia za inkaso i terminy płatności.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »