| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346(XLV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za styczeń i luty do 10 marca danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 maja danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 wrzesień danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,

6) za listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna Uchwała.

§ 2.

Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy w Poraju bądź u sołtysa danego sołectwa upoważnionego do pobierania opłat.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poraju, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Poraju oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 201(XXVIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »