| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346(XLV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za styczeń i luty do 10 marca danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 maja danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 wrzesień danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,

6) za listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna Uchwała.

§ 2.

Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy w Poraju bądź u sołtysa danego sołectwa upoważnionego do pobierania opłat.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poraju, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Poraju oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 201(XXVIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »