| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/313/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/230/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/230/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 w Rozdziale 1§ 1 ust. 13otrzymuje brzmienie: "Popiół należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Popiół zgromadzony w pojemniku odbierze firma wybrana przez Gminę Porąbka w przetargu, o którym mowaw art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.".

2. W załączniku Nr 1 w Rozdziale 2§ 4 ust. 5otrzymuje brzmienie: "Dopuszcza się stosowanie worków o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów.".

3. W załączniku Nr 1 w Rozdziale 3§ 9otrzymuje brzmienie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następujacą częstotliwością:

1) odpady biodegradowalne (tzw. MOKRE) - co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

2) odpady surowcowe (tzw. SUCHE) - co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

3) szkło co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

4) popiół - co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, poza tym okresem co najmniej raz na kwartał.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »